"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД стартира в дъщерните предприятия множество инициативи в следните насоки:

   - въвеждане на нови технологии;
   - инсталация и въвеждане на ново технологично оборудване;
   - ремонт и поддръжка на съществуващото технологично оборудване;
   - понижаване на производствените цени;
   - разработване и производство на нови продукти;
   - подобряване на качеството на произвежданите към момента изделия.

         Приети са бизнес-планове, с раздели за нови и подобрени продукти, програми за инвестиции, за управление на производствените фондове, за въвеждане на нови технологии, за обновяване на производствената листа и др..
         "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД следва политиката на въвеждане на системата за качество ISO 9000 в дъщерните си дружества.
         През 1999 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД стартира проект за въвеждане на съвременен модел за управление в Холдинга и дъщерните му дружества, който беше съпътстван от разработването на интегрирана информационна система.
         През 2001 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е удостоен с Международната златна звезда "Задължение за качество на световно ниво" и притежава сертификат за качество на световно равнище, в съответствие с модел "TQM СС 100".

         През 2002 г. и 2003 г. "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД бе номиниран от международната организация Business Initiative Directions със седалище в Испания и за Международна звездаЗадължение за качество в диамантена и платинена категория.. Тази награда в трите й категории – златна, диамантена и платинена се присъжда за постижения в корпоративното управление и за признато качество в областта на комуникационни стратегии, удовлетвореност на клиентите, лидерство, финансови и бизнес резултати, анализи, планиране и вземане на решения. Това е признание, че "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД полага усилия за реализиране на поетия по отношение на качеството ангажимент към своите клиенти.

 

начало | назад | напред

 

 

 

ПОСТИЖЕНИЯ